TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU BIỆT THỰ COMPOUND CAO CẤP SOL VILLAS THÁNG 05/2019

10/06/2019

Tiến độ xây dựng Khu biệt thự compound cao cấp sol Villas tháng 05/2019.

SCC