TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU BIỆT THỰ COMPOUND CAO CẤP SOL VILLAS THÁNG 03/2019

10/04/2019

Tiến độ xây dựng Khu biệt thự compound cao cấp sol Villas tháng 03/2019.

SCC