QUY HOẠCH HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ TP HCM VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM

05/03/2021

2021-2025 là giai đoạn quan trọng để ngành giao thông tập trung thực hiện các kế hoạch đầu tư trung hạn. Riêng khu vực phía Nam, năm 2021 Bộ GTVT sẽ ưu tiên đầu tư nhiều “siêu” dự án mang tính chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Giai đoạn 2021 – 2030, khu vực phía Nam quy hoạch khoảng 12 cao tốc, trong đó một số tuyến đã đi vào khai thác. Các tuyến đường Vành đai 2 đã hoàn thành đầu tư 50 km, Vành đai 3 khai thác 16 km, còn Vành đai 4 đang lập dự án.

Theo Bộ GTVT, 12 dự án xây dựng đường cao tốc phía Nam đã lập xong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Các dự án này sẽ được sắp xếp đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Những dự án trên sẽ tạo ra đột phá, là tiền đề cho sự phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững của khu vực. Kinh tế vùng sẽ được thúc đẩy thông qua việc cải thiện kết nối trung tâm kinh tế chính trong nội bộ khu vực và giữa khu vực với các khu vực kinh tế khác trong cả nước cũng như trên toàn thế giới.

Sau khi hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025, trong đó có các dự án dự kiến đến giai đoạn 2025-2030, thì trong 10 năm tới kết cấu hạ tầng giao thông khu vực phía Nam có một thay đổi rõ rệt về chất. Từ đó, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và trở thành động lực phát triển, đánh thức cả khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Nguồn: Tổng hợp