[ INFORGRAPHIC – CON ĐƯỜNG LÀM NÊN 100 NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI ]

10/01/2019

Có bao nhiêu người trong 73 tỷ phú đi từ bàn tay trắng đã ở trong hoàn cảnh tệ hơn bạn bây giờ ngay khi họ bắt đầu ? Có khả thi không khi làm nên một tỷ phú từ con số không ? Câu trả lời là có, và đây là cách họ đã làm.