CLB ẤM TÌNH YÊU THƯƠNG TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH “HẠT GẠO NGHĨA TÌNH” HỖ TRỢ CÁC HỘ NGHÈO TRONG KHU PHONG TOẢ, CÁCH LY

26/07/2021